Header Ads

Giới thiệu

Lời ngỏ:
VIP2 là tên gọi viết tắt của cộng đồng phi lợi nhuận của những doanh nhân Khởi Nghiệp Việt Nam tại miền Nam. VIP2 được thành lập từ tháng 11/2018 bởi những doanh nhân tâm huyết với sự phát triển của cộng đồng những doanh nghiệp trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sứ mệnh: 
VIP2 ra đời với sứ mệnh Kết nối và Giúp đỡ những doanh nhân Khởi Nghiệp Việt Nam tại miền Nam, mong muốn là điểm tựa cho những doanh nhân mới thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.

Giá trị cốt lõi:
VIP2 có giá trị cốt lõi là TINH THẦN ĐOÀN KẾT - Hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh cũng như cuộc sống hàng ngày.

Văn hóa:
VIP2 được xây dựng trên nền tảng của văn hóa lòng biết hơn - văn hóa chia sẻ - và văn hóa vui vẻ. Đến với VIP2 bạn sẽ được sống trong bầu không khí vui vẻ của những doanh nhân đầy nhiệt huyết.

Ban điều hành VIP2

Không có nhận xét nào