Header Ads

Ban điều hành

Danh sách ban điều hành VIP2 phụ trách chính các công tác tổ chức, điều hành VIP2

1.Trưởng ban khen thưởng thi đua : Ngô Cường - CEO Hệ thống nhà hàng Cường Hiền
2.Trưởng ban sự kiện : Bằng Piano - CEO hệ thống giáo dục âm nhạc Ngũ Cung
3.Trưởng ban truyền thông : Nguyễn Phương - CEO thương hiệu Chocolate Figo
4. Trưởng ban marketing: Lê Thương - CEO T&H Group
5. Ban thư ký: Nguyễn Minh Ngọc - Khởi nghiệp Xưởng may mặc

Ban điều hành VIP2

Không có nhận xét nào