Header Ads

Ban cố vấn

Ban cố vấn phụ trách cố vấn chiến lược xây dựng và phát triển cộng đồng VIP2, phối hợp cùng Ban điều hành để đồng hành cùng VIP2
1. Cố vấn Trần Thái Bình - CEO công ty NEWON MEDIA
2. Cố vấn Hiếu Phạm - CEO công ty Hitdu Technology solutions
3. Cố vấn Nguyễn Ngọc Yến - CEO Yến Ngọc Food
4. Đang cập nhật

   Ban điều hành VIP2

Không có nhận xét nào